top of page
Sözleşmeler Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Reklam ve Medya Hukuku ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku başta olmak üzere özel hukuk alanının diğer bölümlerinde de yerli ve yabancı merkezli müvekkillerimize butik avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 
Hakkımızda
Hakkımızda

2003 yılına dayanan tecrübeden aldığımız güven ile Müvekkillerimize İstanbul-Beşiktaş'ta bulunan merkez ofisimiz ve Türkiye çapındaki irtibat büroları ile avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 

Yerli ve yurt dışı merkezli müvekkillerimize başta Ticaret ve Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Reklam ve Medya Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku olmak üzere özel hukuk alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyoruz.

 

Bu kapsamda Holding Şirketleri, ilaç ve biyoteknoloji, tekstil, gayrimenkul, yazılım, oyun geliştirme, pamuk üretim ve ticareti, havacılık, metal üretimi, madencilik ve finans gibi sektörlerde faaliyetleri olan Müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarını ön planda tutma, değişen koşullara uyum sağlama ve özellikle çözüm odaklı olma prensibinden hareket ediyoruz. 

 

Yurt dışında bulunan müvekkillerimizin yurt içindeki ihtiyaçlarını ve yurt içinde bulunan müvekkillerimizin de yurt içindeki ve yurt dışındaki hukuki ihtiyaçlarını zamanında ve etkin şekilde yürütmekteyiz.

Yurt içinde yerleşik müvekkilimizce yabancı avukatlık ve danışmanlık firmalarından alacakları hizmetlerin denetimini sağlamak ve taraflar arasında koordinasyonu yürütmek adına müvekkillerimize danışmanlık hizmeti de sunmaktayız. 

practice_areas
Çalışma Alanları

Ticaret ve Şirketler Hukuku

 • Yeni şirket kuruluşları, Genel Kurul Toplantıları / Yönetim Kurulu Toplantıları işlemleri,

 • Hissedarlık Sözleşmeleri & Ortak Girişim (JV) Sözleşmeleri,

 • Hukuki durum incelemeleri,

 • Birleşme ve Devralma İşlemleri,

 • Şirketlerin ticaret sicil müdürlüğü vb. resmi merciler nezdinde temsilli. 

Sözleşmeler Hukuku

 • Sözleşmeler hazırlanması ve revize edilmesi,

 • Sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi, 

 • Sözleşme haklarının devri, yenileme, fesih işlemlerinin yönetimi,

 • Müvekkil ihtiyaçlarına göre her türlü sözleşmenin hazırlanması,

 • Sözleşme hazırlanması ile ilgili eğitim çalışmaları düzenlenmesi.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

 • Bilgilendirme eğitimleri.

 • Kişisel veri envanterinin çıkartılması.

 • Sözleşme ve diğer belgelerde boşluk analizi yapılması.

 • Uyum Danışmanlığı ve proje yönetimi.

Reklam ve Medya Hukuku

 • Mevzuata ilişkin olarak hukuki açıdan reklam, slogan ve diğer metinleri gözden geçirilmesi,

 • Medya ve internet yoluyla işlenen suçlarla ilgili uyuşmazlıkların her aşamasının takibi,

 • Reklam Kurulu Kararlarının takip edilmesi, 

 • Tekzip metinlerinin ve basın açıklamalarının hazırlanması ve hukuki incelenmesi.

Dava Takibi

 • Başta Şirketler Hukuku ve Ticari Sözleşmelerle ilgili uyuşmazlıklar, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku uyuşmazlıkları, Aile Hukuku'na ilişkin (boşanma, miras davaları gibi) uyuşmazlıklar, Tazminat talepleri ile ilgili uyuşmazlıklar ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku uyuşmazlıkları olmak üzere çeşitli konularının takibi hizmetleri sunulmaktadır.

Please reload

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • İş Sözleşmeleri ve diğer ilgili hukuki metinlerin hazırlanması, 

 • İş Sözleşmelerinin sona erdirilmesi ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve işten çıkartma işlemleri ile ilgili prosedürler hakkında hukuki hizmet verilmesi, 

 • Çalışanlarla ilgili Gizlilik Sözleşmesi ve/veya Rekabet Etmeme Sözleşmeleri hazırlanması,

 • İşçi ve İşyeri güvenliği konularında hukuki görüş hazırlanması,

İcra ve İflas Hukuku

 • Tahsil edilememiş alacakların icra ve iflas yolu ile tahsili işlemleri, 

 • Alacaklı(lar) ve Borçlu(lar) arasındaki sulh müzakerelerinin yürütülmesi,   

 • İflas erteleme talepleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi,

 • Bedeli tahsil edilememiş çek ve senetlerin hukuki takibi. 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku konulu uyuşmazlıklarla ilgili hukuki görüş hazırlanması, 

 • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki işlemlerin yürütülmesi,

 • Markaların tescil edilebilirliği ile ilgili araştırma yapılması ve hukuki görüş verilmesi, 

 • Taklit ürünlerle mücadele ve ürün taklidi-sahteciliğinin engellenmesi konuları, marka kullanımı araştırmaları, 

 • Alan adı (domain-name) işlemleri.

Maden Hukuku

 • Maden araştırması, geliştirilmesi ve üretim (royalti) sözleşmeleri,

 • Maden Hukuku ile ilgili mevzuatın takibi, özellikle maden sahaları ile ilgili yeni düzenlemelerin ve maden personeli ile ilgili güvenlik düzenlemelerinin takibi, 

 • Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) nezdindeki hukuki iş ve işlemlerin yerine getirilmesi. 

Please reload

e-posta listemize katılarak

tüm gelişmelerden haberdar olun

ATTORNEYS
Soner Kenaroğlu

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans

 • İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Yüksek Lisans

 • Yüksek Lisans Tez Konusu: "Haksız Rekabet Hukuku'nda Karşılaştırmalı Reklamlar", 2007

Çalışma Alanları

 • Ticaret ve Şirketler Hukuku

 • Sözleşmeler Hukuku

 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

 • Reklam ve Medya Hukuku

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

 • İcra ve İflas Hukuku

 

Üyelikler

 • Uluslararası Barolar Birliği (IBA, 2017)

 • International Trademark Association (INTA, 2014)

 • Marka Vekili (Türk Patent Marka Kurumu, 2005)

 • Patent Vekili (Türk Patent Marka Kurumu, 2005)

 • İstanbul Barosu, (2003)

İletişim / Contact

Hakkı Yeten Caddesi, Selenium Plaza, No:10, 6th Floor, No:607, Dikilitas/Besiktas

Istanbul/Turkey

E-mail : info@sonerkenaroglu.av.tr
 

T : 00 90 212 381 86 48

Teşekkürler! Mesajınız gönderildi. / Thanks! Your message has just sent.

İletişim Bilgileri
bottom of page