top of page
Ara
 • sonerkenaroglu

Eski Çalışanın veya eski ortağın şirkette çalıştığı/ortak olduğu dönemde kendisine tahsis edilen e-postasına gelen iletilerin; kendisi ayrıldıktan sonra Şirket çalışanlarınca okunması Veri İhlalidirBAŞVURUCUNUN, KİŞİSEL VERİ NİTELİĞİNİ HAİZ OLAN E-POSTA VERİLERİNİN, ÖNCEDEN ORTAĞI OLDUĞU VERİ SORUMLUSU ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENMEYE DEVAM EDİLMESİ SURETİYLE MEYDANA GELEN İHLAL HAKKINDA VERİLEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURULU’NUN KARAR ÖZETİ

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 03.08.2023 tarihli ve 2023/1321 sayılı karar (“Karar”) özetine konu olayda başvurucu ilgili kişi:

 

 • Daha önce veri sorumlusu Şirket’in ("Veri Sorumlusu”) ortağı olduğunu,

 • Şirket’ten ayrılarak yeni bir şirket kurduğunu ancak Şirket’in ortağı olduğu dönemde kullandığı e-posta adresinin hala aktif olduğunu ve Veri Sorumlusu'nun, söz konusu adrese iletilen e-postaları okuduğunu öğrendiğini,

 • Bu durumun kendisi açısından haksız rekabet yarattığını ve maddi zarara uğradığını iddia etmiştir.


Veri sorumlusu Şirket tarafından yapılan savunmada özetle:

 • Başvurucunun ortaklıktan ayrılmasını takiben, e-posta adresinin kapatıldığını ve kullanılmasının teknik olarak da mümkün olmadığını,

 • Başvurucunun e-posta adresinin Şirket’in sisteminde “tanımsız mail” olduğu, ticari e-posta adreslerinde personel sirkülasyonu (isim değişiklikleri) olduğu için, ön kısmında ne yazdığına bakılmaksızın silinen e-posta adreslerinin sonunda veri sorumlusu Şirket’e ait uzantı olduğu sürece söz konusu e-postaların “tanımsız mail” olarak yönetici e-postasına düştüğü, söz konusu yönlendirmenin mail hizmeti sunan firma tarafından gerçekleştirildiği,

 • Şikâyet konusu e-postalarda herhangi bir kişisel verinin yer almadığı ifade edilmiştir.


Kurul tarafından yapılan inceleme neticesinde:

 • Başvurucunun, Şirket’ten ayrıldıktan sonra yeni kurduğu firmada, Veri Sorumlusu Şirket’in faaliyet alanı ile aynı işi yapmaya başladığı,

 • Bu süreçte ilk olarak başvurucunun, veri sorumlusu Şirket nezdindeki ortaklığını bitirdiğini bilmeyen eski bir müşterinin, başvurucunun eski e-posta adresine mesaj ilettiği, söz konusu mesajı okuyan veri sorumlusu Şirket yetkilisinin ilgili müşteriyle iletişime geçtiği,

 • İkinci olarak başvurucunun yeni firmasının bir çalışanının, sehven eski e-posta adresine mesaj ilettiği, veri sorumlusu Şirket yetkilisinin bu mesaja yorumsuz bir e-postayla dönüş yaptığı,

 • Bu çerçevede başvurucunun daha önceden kullanmış olduğu ve şu an pasif durumda bulunan e-posta adresine ileti gönderilmeye devam edildiği, e-posta verilerinin kişisel veri niteliğini haiz olduğu, bu minvalde ilgili kişinin işten ayrılmasından sonra e-posta gönderilerek tanımsız e-postada iletilerin görüntülenmesine imkân sağlanmak suretiyle kişisel verilerinin işlenmeye devam edildiği,

 • Söz konusu kişisel veri işleme faaliyetinin Kanun’un 5’inci maddesi kapsamında herhangi bir dayanağı bulunmaması nedeniyle Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca 50.000,00-TL idari para cezası uygulanmasına,

karar verilmiştir. 09.01.2024

 

Saygılarımızla,

Kenaroğlu | Legal

bottom of page