top of page
Ara
  • Soner Kenaroğlu Avukatlık Bürosu

Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması 01.01.2019’dan itibaren başlayacak

7155 sy Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılmasına İlişkin Kanun (“Kanun”) 19.12.2018 tarihli 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun’da getirilen düzenleme ile 01.01.2019 tarihinden itibaren ticari davalarda arabuluculuk dava şartı haline getirildi.

Kanun’da Düzenlenen Yenilikler

Kanun’un 20. maddesi ile ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.

Arabulucunun yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içerisinde sonuçlandıracağı; bu sürenin zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır.

01.01.2019 tarihinden itibaren konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepli ticari davalarda arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği dava dilekçesine eklenmek zorundadır. Aksi takdirde, tutanağın sunulması için davacıya mahkeme tarafından 1 haftalık kesin süre verilecek ve verilen kesin süre içerisinde tutanağın sunulmaması halinde dava usulden reddedilecektir.

Kanun’un dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri (İstinaf Mahkemeleri) ile Yargıtay’da görülmekte olan davalarda ise uygulanmayacaktır.

İstisna

Tahkim sözleşmelerinin yahut mevzuatta alternatif çözüm yollarına başvuru zorunluluğunun bulunması halinde arabuluculuğa başvurulmayacaktır.

Sonuç

01.01.2019’dan itibaren konusu “bir miktar paranın ödenmesi” olan alacak ve tazminat talepli ticari davalarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale getirilmiştir. Arabulucuya başvurulmadan dava açılması halinde ise dava Mahkemece usulden reddedilecektir.

Her türlü sorunuz için bizlere ulaşabilirsiniz.

49 görüntüleme0 yorum
bottom of page