top of page
Ara
  • Soner Kenaroğlu Avukatlık Bürosu

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar'da yapılan 12.09.2018 tarihli değişiklik kararı 13.0

Resmi Gazete’de 13.09.2018 tarihinde yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar'da yapılan 12.09.2018 tarihli değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen haller dışında, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul satım sözleşmelerinden kaynaklanan ödemeleri döviz cinsinden düzenlemeleri kararlaştırmamaları kuralı getirilmiştir. Taşıt ve finansal kiralama sözleşmeler de dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerindeki ödemeler de bu kapsama dâhil edilmiştir.

Aynı Karar’ın ikinci maddesindeki düzenlemeye göre, yukarıdaki kapsama dâhil olan sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılan bedeller ise 30 gün içerisinde ilgili taraflarca yeniden belirlenecektir.

Karara aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

"http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180913.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180913.htm"

bottom of page